Kişisel verileriniz KVKK kapsamında mevzuata uygun olarak toplanıp işlenmektedir. Daha fazla bilgi almak için Aydınlatma Metni’ ni inceleyebilirsiniz.

TAMAM

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1-SATICI

Ünvanı : Alora Bilişim, Eğitim ve Danışmanlık, Gayrimenkul, Elektronik San. Tic. Ltd. Şti
Adresi : Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1995 Sok. Kat:3 D:12 34522 Esenyurt / İstanbul
Telefon: 90 (212) 706 15 16
mail: [email protected]
(Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)


1.2-ALICI
Aloraakademi.com sitesine üye olan veya üye olmadan alışveriş yapan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır.) Üye olurken veya sipariş oluştururken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır. (Sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü gayrımaddi tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal veya hizmet sunan veya mal/hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve/veya elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve sitede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Alora Bilişim, Eğitim ve Danışmanlık, Gayrimenkul, Elektronik San. Tic. Ltd. Şti
Telefon: 90 (212) 706 15 16
Eposta: [email protected]

5. ALICI BİLGİLERİ

Aloraakademi.com sitesine üye olan veya üye olmadan alışveriş yapan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır.) Üye olurken veya sipariş oluştururken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Aloraakademi.com markası ve logosu, websitesi’nin tasarımı, yazılımı, içeriği, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Aloraakademi tarafından oluşturulan ve “süreli olarak online izleme hakkı verilmek suretiyle” satışa koyulan her türlü video ve ses kayot ürünleri,  ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı SATICI’nın  mülkiyetindedir. ALICI, SATICI’nın fikri mülkiyet haklarını, kendisinin yazılı izni olmaksızın başka mecralarda kullanamaz, kayıt edemez, bilgisayarına indiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, başka kişilerle paylaşamaz. ALICI, Aloraakademi.com websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını veya siteden süreli kullanım hakkı satın aldığı herhangi bir video/ses kayıt ürününü başka bir ortamda SATICI’nın yazılı izni olmaksızın kullanamaz, başkalarının kullanımına açamaz, izletemez, yayınlayamaz. ALICI’nın, SATICI veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, ALICI, SATICI’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili ürün veya hizmetin temel özelliklerini Aloraakademi.com web sitesinden inceleyebilirsiniz.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı, ürünün/hizmetin satış sayfasında gösterilmiştir.

7.4. Sitede satılan veya ileride satılacak olan herhangi bir ürünün -varsa- sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, satış sayfasında aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından ödenecektir.

7.5 İndirilebilir veya online izlenebilir ürünlerin satın alımını takiben kullanıcıya gönderilen linkler veya şifrelerle sadece satın alan kişi izleme işlemi gerçekleştirebilir. Şifre veya ürünleri başka kişilerle paylaşamaz. Her kullanıcı için özel algoritma ile üretilen kullanıcı hesabından aynı anda çoklu izleme/indirme yapıldığı tespit edilirse ALICI’nın hesabı sistem tarafından otomatik olarak “suspend” (askıya alınma) moduna geçirilecek ve kullanıcı bu linklerden veya hizmetlerden bir daha faydalanamayacaktır.

7.6 – İndirilebilir olan ürünler (Mp3’ler veya E-kitaplar) veya çevirimiçi izlenebilir video/ses kayıt ürünleri fiziksel kargo ile gönderilmeyecektir. Bu ürünlerin teslimatı elektronik ortamda yapılmaktadır. Video Eğitimlerin indirilmesi yasaktır. Video eğitimlere erişim hakkı kullanıcıya ücreti karşılığında LİMİTLİ SÜRELİ olarak verilmektedir. Eğitimin uzunluğuna göre bu süre 15 gün ila 45 gün veya daha fazla sürelerle olabilir. Aksi belirtilmediği sürece VİDEO EĞİTİMLERE ERİŞİM HAKKI, KISITLI SÜRELİDİR. Sitede belirtilen ücretler, eğitimlerin videosunun mülkiyetini vermez, belirlenen süre için izleme hakkını verir.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, Sözleşme konusu ürün veya hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, SATICI’nın hizmeti iptal edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. SATICININ, ALICI tarafından satın alma ve kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.4. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce hizmetin niteliklerini, hizmetin tanıtım sayfasında incelemekle, varsa ön video izlemeleri yapmakla ve bu suretle alacağı hizmetin kendisi için uygun olup olmadığını tespit etmekle yükümlüdür. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Video eğitim hizmetlerinde video izlenmemiş olmalıdır.

8.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

8.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.8. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9. CAYMA ve İADE HAKKI

ALICI; mesafeli sözleşmenin maddi mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Gayrimaddi mallar kategorisinde bulunan “Çevirimiçi Video Eğitim/Seminer” sunumlarına ilişkin ürün ve hizmetler “CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER” kategorisindedir. ALICI, -indirilebilir ve çevirimiçi izlenebilir video ve ses kayıt ürünleri hariç – ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması koşuluyla cayma hakkına sahiptir.

10. CAYMA HAKKININ GEÇERLİ OLMADIĞI ÜRÜN/HİZMETLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, online (çevirimiçi) izlenen video ve ses kayıt hizmetlerinin iadesi, “yönetmelik” gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da “yönetmelik” gereği mümkün değildir.

11. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SATICI, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu satış sözleşmesi’ni ve websitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, websitesi’nde yayınlandıkları tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi ALICI tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Satış Sözleşmesi, münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. www.Aloraakademi.com sitesinden yapılacak herhangi bir siparişin onaylanması için son adım olan “şartları ve koşulları kabul ediyorum” linkinin yanındaki kutuyu işaretlemesi şarttır. Aksi taktirde siparişi www.Aloraakademi.com tarafından işleme alınmayacaktır. Bu kutuyu işaretleyerek alışverişin tamamlanması durumunda ALICI yasalar önünde işbu sözleşmeyi okumuş ve tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.